Zoznam

Badžgoň Rudolf

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 
 

Brišková Nikola

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

 

 
 

Harničárová Zuzana

1. Prírodná až kultúrna krajina

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

 
 

Hudecová Mária

1. Prírodná až kultúrna krajina

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

 

Korbelová Lucia

1. Prírodná až kultúrna krajina

2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

 

Kovalíková Alžbeta

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 
 

Kmeťová Lenka

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 
 

Majerová Barbora

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Maliňáková Snežana

1. Prírodná až kultúrna krajina
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Mičúch Tomáš

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Pentrák Tomáš

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 
 
 

Pilátová Lýdia

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 

Plevjaková Eva

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 

Ragančík Lukáš

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

Trebunová Jana

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 
 
 
 

Vnuková Zuzana

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 

Vyrobík Pavol

1. Prírodná až kultúrna krajina
 
 
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
 
 
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
 

Kontakt

Humánna geografia 1